Paddles

Pi Theta

Pi Theta's paddles.

Pi Iota

Pi Iota's paddles

Pi Kappa

Pi Kappa's paddles.

Pi Lambda

Pi Lambda's paddles.

Pi Mu

Pi Mu's paddles.

Pi Nu

Pi Nu's paddles

Pi Xi

Pi Xi's paddles

Pi Omicron

Pi Omicron's paddles

Pi Pi

Pi Pi's paddles.

Pi Rho

Pi Rho's paddles

Pi Tau

Pi Tau Paddles